Doel

     Sluit aan

     Diversen

     Nieuws

      Gezocht

06-83856968

 

     

     

                             
                                          

                            Welkom op de site.  

                                                        

                            Gemeenteraad verkiezingen

                       U stem telt. Niet alleen nu maar ook later

                   

Steun Gelderse cultuurelementen in plaats van vreemde culturen! Soms praten andere politieke partijen ons na om stemmers te paaien De Gelderse C.D. komt op voor onze belangen! Zet de andere partijen onder druk om een stem op   G CD uit te brengen Wij zullen er voor zorg dragen dat de protesten doorklinken in de Gemeenteraad. Laat u zich niet meer opnieuw door andere partijen in de maling nemen .

               

                                                                     

                                                                                                                               

                                                                                  

                                                                                  

      

 

                       

 

                                                             

                                                      

 

      

 

 Firmware Philips